Gebied station Delft Campus: Centrum van kennis en innovatie

Stedelijke ontwikkeling vraagt om een integrale aanpak van verdichting, energietransitie, klimaat, circulariteit en mobiliteit. Gemeente Delft, Provincie Zuid Holland en het ministerie van BZK willen in samenwerking met de TU Delft/The Green Village en NS/Prorail een levendig hoogstedelijk centrum van kennis en innovatie maken van het gebied station Delft Campus .

Voor de samenwerkende universiteiten van Rotterdam, Delft en Leiden ontstaat er hier een innovatief centrum dat fungeert als living lab en showcase van stedelijke vernieuwingen voor de rest van het land. Een duurzame en multimodale knoop, koploper met een positieve footprint, testlocatie voor fysieke, sociale en economische innovaties behorende bij integrale gebiedsontwikkeling. Met medewerking van het Watertorenberaad zijn twee inspiratiedocumenten gemaakt: een rapportage van partijen uit het Watertorenberaad en een innovatiegids vanuit The Green Village. Thans wordt door de betrokken publieke partijen gewerkt aan een ambitiedocument.