Schaalsprong stad, een integrale aanpak van verstedelijking en bereikbaarheid

Schaalsprong stad - watertorenberaad

Op 4 mei heeft het Watertorenberaad haar rapport ‘Schaalsprong stad, een integrale aanpak van verstedelijking en bereikbaarheid’ aangeboden aan Bert van Delden, plv. DG Ruimte en Wonen van het ministerie van BZK en Kees van der Burg, DG Mobiliteit van het ministerie van I&W.

Met het rapport doet het Watertorenberaad een oproep om de werelden van de stedelijke ontwikkeling en infrastructuur- nog altijd gescheiden in beleid, qua financiering- bijeen te brengen. Het Watertorenberaad richt zich tot iedereen die zich bezighoudt met stedelijke ontwikkeling, en met name de politiek, overheden, vervoerspartijen, ontwikkelaars en beleggers. Sla de handen ineen, breng stedelijke ambities in samenhang met investeringen in mobiliteit en infrastructuur, en tover zo onze stationsgebieden en knooppunten om in gemengde en inclusieve woon- en werkmilieus, dooraderd met groene en gezonde openbare ruimte, waar de auto te gast is en voetgangers en fietsers alle ruimte hebben. In dit boekwerk presenteert het Watertorenberaad concrete voorstellen hoe die ‘nieuwe stedelijkheid’ gerealiseerd kan worden. Zo moeten in ieder geval op rijksniveau alle geldstromen en investeringen op het vlak van ruimtelijke ordening, mobiliteit, klimaat en infrastructuur gebundeld worden in een ‘deltadeal verstedelijking en bereikbaarheid’, moet de investeringskracht van gemeenten omhoog en dient de samenwerking in de stationsgebieden door brede gebiedscoalities te worden opgepakt.

Gelijktijdig heeft het Watertorenberaad onderstaande film geproduceerd waarin leden van het Watertorenberaad en andere stakeholders die aan deze publicatie hebben meegewerkt zich uitspreken.

Download hier het rapport “Schaalsprong stad, een integrale aanpak van verstedelijking en bereikbaarheid”.