2011: GEBIEDSONTWIKKELING NIEUWE STIJL

Onze eerste werkconferentie richtte zich op “Gebiedsontwikkeling nieuwe stijl.” In deze conferentie richtten we ons op de vraag die aanleiding gaf voor de oprichting van Het Watertorenberaad: Welke veranderingen zijn er nodig om gebiedsontwikkeling een nieuwe impuls te geven? Er werden vier thema’s besproken.

De klant weer centraal

Er wordt vaak gezegd dat de gebiedsontwikkeling er baad bij heeft de klant centraal te stellen in het ontwikkelproces. Maar hoe bereik je de klant en zit de klant wel te wachten op meer inspraak? Dit zijn vragen waar wij als Watertorenberaad over nadenken.

Tijdens deze werksessie is duidelijk geworden dat er veel verwacht wordt van de nieuwe generatie in combinatie met sociale media en nieuwe netwerken om klantgerichter te kunnen werken. Ook Sociale vaardigheden, kleinschaligheid, 1 op 1 communicatie en samenwerken in plaats van macht uitoefenen zijn belangrijke veranderingen die zullen moeten voltrekken om de klant daadwerkelijk centraal te kunnen stellen.

Niemand kan meer alleen

De rollen in gebiedsontwikkeling veranderen. Banken willen bijvoorbeeld minder risico dragen waardoor de investering en daarmee het risico over meerdere partijen verdeeld moeten worden.

Marktpartijen denken steeds minder vanuit macht, maar eerder vanuit kracht. Grondposities verwerven is geen basis meer om gebiedsontwikkeling te bedrijven. Daarnaast moet de kennis van de markt worden uitgebreid van alleen bouwen naar een bredere kennis van binnenstedelijke opgaven.

Een andere verandering die we zien is het ontstaan van steeds meer kleine marktpartijen zoals zzp’ers die zich als adviseur of gebiedsontwikkelaar aanbieden. Daarnaast zal ook de overheid een andere rol aan moeten nemen. Dit houdt een verandering in van regisseur naar facilitator die zich bezighoudt met organiseren naar aanleiding van input vanuit de direct betrokken partijen. Dit proces zal tijd kosten maar uiteindelijk leidt dit tot een betere manier van gebiedsontwikkeling.

Andere kijk op planning

De huidige omstandigheden vragen om een flexibelere manier van plannen. Een vooraf uitgeschreven masterplan met sluitende contracten voldoet niet meer. In de discussie tijdens de werksessie is naar voren gekomen dat flexibiliteit inderdaad belangrijk is in de huidige economie, maar ook de stip op de horizon is onmisbaar. Hiertussen moet een evenwicht gevonden worden dat wellicht in elk project anders zal liggen.

Andere manieren van investeren

Tijdens de discussie aan de ronde tafel zijn verschillende partijen het erover eens dat er geen tekort is aan kapitaal, maar dat dit kapitaal lang niet optimaal wordt ingezet. Investeerders zien in dat er verandering moet komen maar zien nog geen concrete oplossingen. Vastgoedprijzen worden kunstmatig hooggehouden doordat de eigenaren hopen op betere tijden en hun bezit niet afboeken. Om een ommekeer in gebiedsontwikkeling te maken zal de houding van deze partijen moeten veranderen.