<p>6 maart 2024 Resumerend: het gaat om betaalbaar kunnen wonen en leven, gevrijwaard van dreiging en gebrek en in een gezonde leefomgeving. Dat alles komt bij elkaar in gebieden. Stel die dan ook centraal in de aanpak om dit voor elkaar te krijgen. Onze urgentie is groot Nederland is vastgelopen. […]</p>
<p>Maatschappelijk gestuurdegebiedsontwikkeling Hoe organiseren we grootschalige binnenstedelijke gebiedsontwikkeling zo dat deze optimaal invulling geeft aan de behoeften van een stedelijke samenleving? Twee boeiende praktijkverkenningen – in Zwolle en Eindhoven – vormen de basis van de zoektocht naar het antwoord. Deze publicatie van het Watertorenberaad bevat een visie die verder gaat […]</p>
<p>Stijlvolle stedelijkheid gaat over hoogwaardige stedelijke omgevingen waar het prettig toeven is, met elkaar en voor elkaar. Alleen als we kwalitatief mooie en gezonde stedelijkheid maken, met groen, stadsnatuur en schone lucht, kunnen oud en jong veilig en plezierig met elkaar leven. Het komt er, nu snelheid geboden is, nog […]</p>
<p>Op 4 mei heeft het Watertorenberaad haar rapport ‘Schaalsprong stad, een integrale aanpak van verstedelijking en bereikbaarheid’ aangeboden aan Bert van Delden, plv. DG Ruimte en Wonen van het ministerie van BZK en Kees van der Burg, DG Mobiliteit van het ministerie van I&W. Met het rapport doet het Watertorenberaad […]</p>
<p>Aanpak wateroverlast of aanpak hittestress is nog lang geen integraal onderdeel van de ontwikkeling van een gebied. Dit project laat in drie steden zien hoe het wel kan: van oplossingen naar samenwerking tot contractering. Er is driedimensionaal naar klimaatadaptatie, met name wateroverlast en hittestress gekeken op het niveau van het […]</p>

Het Watertorenberaad: Samen werken aan gebiedsontwikkeling

Betere gebiedsontwikkelingen die efficiënter tot stand komen, dat is het doel van het Watertorenberaad. In het Watertorenberaad werken verschillende sectoren samen aan het verbeteren van processen in gebiedsontwikkeling. We gaan letterlijk met partijen om de tafel zitten om actuele problemen en projecten aan te pakken. Door de gezamenlijke kennis en ervaring van onze leden komen we tot concrete oplossingen. Onze visie en alternatieve zoekrichtingen testen we in pilots. We combineren denken en doen.

Opgaven

Het Watertorenberaad heeft de afgelopen jaren vernieuwing in gebiedsontwikkeling gezocht door opgaven op te pakken die verdeeld kunnen worden in vier thema's. Op deze thema's richten we ons in werksessies, pilots en conferenties. Lees hier meer over onder "Thema's & opgaven".

ANDERS PLANNEN

Beginnen met een vastgelegd programma, grootschalige instituties en uitonderhandelde contracten, is niet langer ‘the way to go’. Wat dan wel? Wij zoeken naar gebruikersgestuurde en flexibele plannen mét een ‘stip op de horizon’.

ANDERS INVESTEREN

Investeringen in gebiedsontwikkeling komen niet vaak vanzelf tot stand. Hoe de eerste cash-flow te creëren? Risico's worden anders gewogen. We zoeken naar alternatieven voor voorfinanciering en inbreng van risicodragend vermogen.

ANDERS SAMENWERKEN

Samenwerken is cruciaal in gebiedsontwikkeling. Afspraken worden in vertrouwen gemaakt. Het delen van elkaars uitgangspunten en belangen is een voorwaarde. We zoeken naar de juiste combinatie van flexibiliteit en houvast.

ANDER INSTRUMENTARIUM

Het juridisch-planologisch instrumentarium zou eigenlijk net zo flexibel moeten kunnen zijn als datgene waar het over gaat. In kunnen spelen op de steeds veranderende actualiteit en wensen van de feitelijke gebruikers. Wat betekent dat?

Services

Wat doen we?

Het Watertorenberaad werkt samen aan verbeteringen in gebiedsontwikkeling. Lees hier verder hoe wij dit doen.

Read More

Wie zijn wij?

Onze leden komen uit verschillende disciplines binnen de gebiedsontwikkeling. Bekijk hier de lijst van leden en ontmoet de voortrekkers vanuit de organisatie van het Watertorenberaad.

Read More

Pilots

Eén van onze werkzaamheden is het opzetten van pilots. Dit doen we altijd samen met onze leden en een scala aan andere betrokken partijen. In deze pilots testen we de ideeën en plannen die tijdens werksessies worden gevormd.

Read More