2013: DE MAATSCHAPPELIJKE OPGAVE VAN GEBIEDSONTWIKKELING

Watertorenberaad werkconferentie 2013

In de afgelopen jaren is er veel gesproken over wat er niet meer kan in gebiedsontwikkeling. Op de werkconferentie van 2013 wordt gepleit voor een ommekeer in denken; Vanaf nu kijken we naar de toekomst in mogelijkheden.

Peter Ruigrok, sinds 2012 voorzitter van het Watertorenberaad legt uit dat gebiedsontwikkeling dienstverlening is. Gebiedsontwikkelaars zorgen voor sociale cohesie. De centrale vraag is nu: Welke bijdrage kan gebiedsontwikkeling leveren aan het accommoderen van maatschappelijke vraagstukken? Dit betekent dat de vraag van de klant centraal moet staan.

Sociaal ondernemerschap

Op deze werkconferentie sprak Sadik Harchaoui over bijzondere manieren van investeren in sociaal ondernemerschap. Sociaal ondernemerschap betekent dat de ondernemer bijdraagt aan een grote maatschappelijk vraagstuk. Nu de overheid zich terugtrekt zullen er alternatieve manieren gevonden moeten worden om deze ondernemers te ondersteunen.

Functionalisme tegenover passie

FritsSpangenberg verzet zich tegen het vluchtgedrag van de samenleving in regelgeving en functionalisme. Volgens hem staan in het Bouwbesluit veel regels die niets bijdragen aan goed wonen. Voor hem zijn passie en dromen belangrijker dan zekerheden. In de huidige maatschappij kunnen projecten alleen slagen door nieuwe samenwerkingsverbanden en out-of-the-box denkwijzen. “Laat passie spreken en richt je energie op activiteiten waar het primaire proces om vraagt.”

De burger in stedelijke ontwikkeling

Michel de Lange (lector nieuwe media) wijst op de manieren waarop sociale media kunnen helpen in de processen van stedelijke ontwikkeling. Autoriteit wordt meer en meer in twijfel getrokken, hebben de experts wel echt de kennis in huis die gepretendeerd wordt? Dit probleem kan alleen worden verholpen door burgers direct bij stedelijke ontwikkeling te betrekken. Hierbij wijst De Lange er ook op dat steden een nieuwe laag hebben gekregen. De digitale stad raakt verweven met de gebouwde stad. Denk maar eens aan hoe je een restaurant zoekt of weet waar je je vrienden kan vinden.

Een volledig verslag van deze werkconferentie vindt u op gebiedsontwikkeling.nu.