2019: NIEUWE STRATEGISCHE ALLIANTIES

Op 27 maart 2019 richtte de werkconferentie van het Watertorenberaad zich op de noodzaak van nieuwe strategische allianties.

Meer woningen, meer groen, minder auto’s, minder wateroverlast, minder stof en geluid, hernieuwbare energie, klimaatadaptatie. Maar ook economische vernieuwing, tegengaan van de tweedeling, langer
thuis blijven wonen met zorg voor elkaar. We hebben de neiging om al deze vraagstukken afzonderlijk bij de kop te pakken maar dat kan niet meer. Simpelweg ontbreekt het ons daarvoor aan ruimte, tijd en geld.

Dus moeten we veel meer samenwerken en nieuwe allianties smeden. Publieke en private samenwerking nieuwe stijl dient zich aan. Onontkoombaar en ingewikkeld en daarom vraagt dit om meer creativiteit. Hiermee zijn we tijdens de conferentie in 2019 aan de slag gegaan.

Impressie van de conferentie 2019 van het Watertorenberaad

Line up

Leiden Kennisstad, Leiden in beeld

  • Visie van Leiden op de stedelijke opgaven en de verbinding met de kennisinstituten door Adrian Los, directeur Stedelijke ontwikkeling Leiden.
  • Joeri van der Steenhoven, kwartiermaker bio sciencepark Leiden over Innovation Districts met buitenlandse voorbeelden en de rol en toekomst van Bio Sciencepark in relatie tot nieuwe samenwerkingen kennis, bedrijven, overheid.

Klimaatslimme verstedelijking en biodiversiteit

  • Keynote spreker Menno Schilthuizen, evolutiebioloog en -onderzoeker aan Naturalis Biodiversity Center in Leiden en hoogleraar Universiteit Leiden over klimaatslimme verstedelijking en biodiversiteit (het leven in de stad), mede n.a.v. zijn boek ‘Darwin in de stad’.
  • Keynote spreker Heleen Herbert, chief commercial officer Heijmans over de noodzaak als marktpartij klimaatadaptatie te omarmen met voorbeelden uit de praktijk.
  • Jaco Blommerde van de Leidse Start up Eastground vertelt over Moben: deze tool geeft direct inzicht in de weg naar het realiseren van een klimaatneutraal gebouw.

Inclusieve stad

  • Bright Richards, acteur en artistiek directeur van New Dutch Connections helpt vluchtelingen hun talenten te ontwikkelen.
  • Dirk Jan van der Zeep, bestuurder corporatie Portaal: Hoe ziet Portaal haar rol in de samenleving? Sociale huisvesting met een maatschappelijke opgave met voorbeelden van samenwerking met buurt- en maatschappelijke initiatieven.

Stad van de toekomst: steden als de nieuwe hubs

  • Ton Venhoeven, architect en directeur bureau Venhoeven CS architecture+urbanism, voormalig Rijksadviseur Infrastructuur en stad over de stad van de toekomst in relatie tot infrastructuur. Nieuwe allianties op het gebied van verkeer en vervoer zijn nodig om de woningbouwopgave te realiseren. Met voorbeelden uit de verschillende (internationale) steden.
  • In gesprek met Aline Zwierstra, gemeentesecretaris Eindhoven en Henk Jagersma, Stedelijk directeur cluster Ruimte en Economie Amsterdam, over de praktijk van verdichting en infrastructuur.
[Best_Wordpress_Gallery id=”8″ gal_title=”Werkconferentie 2019″]