Vlottrekken bouwprojecten

In de periode 2012-2014 heeft het Watertorenberaad met steun van BZK meegewerkt aan het vlottrekken van bouwprojecten in vijf regio’s van Bouwend Nederland. In deze periode zijn een 60 tal projecten van adviezen voorzien. Vanaf 2015 tot en met 2018 opereert het vlottrekteam onder de naam Expertteam Versnellen, onderdeel vlottrekken. Dit is een initiatief van Bouwend Nederland, VNO-NCW en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De uitvoering ligt bij het Watertorenberaad.

Het project ‘Vlottrekken bouwprojecten’ (onderdeel van het BZK Expertteam ‘Versnellen’) is gericht op het in beweging krijgen van moeizame of vastlopende, bestaande projecten van locatie- en gebiedsontwikkeling door heel Nederland.

De projecten zijn zeer uiteenlopend. Het kan gaan om woningbouwlocaties, binnenstedelijke inbreidingslocaties, bedrijventerreinen of kantoorlocaties. De redenen waarom de projecten zijn vastgelopen is ook divers, maar in de praktijk blijkt het vrijwel altijd te gaan om (een combinatie van) de volgende oorzaken:

  • Het ontbreken of niet toepassen van actuele kennis en inzichten. Er wordt nog vaak op oude routines gekoerst, met een achterhaald beeld van de markt.
  • De samenwerkingsvormen en afspraken tussen gemeenten en ontwikkelaars zijn verouderd en er ontbreekt flexibiliteit.
  • Het ontbreken van vertrouwen en openheid. Partijen verplaatsen zich onvoldoende in de bestuurlijke kwesties van de ene en de bedrijfseconomische opgaven van de andere partij. De traditionele tegenstelling tussen publiek en privaat is fnuikend, vertrouwen geven is heel effectief.


In februari 2015 heeft de projectgroep Vlottrekken Bouwprojecten haar rapport met bevindingen gepubliceerd. Dit rapport kunt u hier downloaden. Hetzelfde geldt voor de samenvatting.

Conclusies uit zestig stagnerende projecten

Actuele marktkennis, flexibiliteit en vertrouwen leiden tot meer succes in bouwproductie

Het succes waarmee de bouwproductie in Nederland zich herstelt, hangt af van de mate waarin marktpartijen en gemeenten er in geslaagd zijn zich aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden. Gemeenten die flexibiliteit in hun woningbouwproductie hebben gebracht, realiseren meer projecten dan gemeenten die nog met oude afspraken werken over projecten met tientallen woningen en (te) hoge grondprijzen. Ook projectontwikkelaars boeken verschillende resultaten. Wie actief of zoek gaat naar de wensen van klanten, boekt meer resultaat dan wie vasthoudt aan oude afspraken waar geen klanten meer voor zijn.

Dit zijn conclusies van Het Watertorenberaad na het uitvoeren van de opdracht om zestig stagnerende bouwprojecten in alle delen van Nederland weer in beweging te krijgen en meer inzicht te krijgen in de oorzaken van stagnatie. ‘Vlottrekken bouwprojecten’ was een gezamenlijk programma van Bouwend Nederland, VNO-NCW en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Houd het eenvoudig, maak het beter

De pilot ‘Vlottrekken Bouwprojecten’ heeft een vervolg gekregen in het programma ‘Houd het eenvoudig, maak het beter’ van de Rijksoverheid en Bouwend Nederland. Het project, onderdeel van het BZK Experteam ‘Versnellen’, is gericht op het in beweging krijgen van moeizame of vastlopende, bestaande locatie- en gebiedsontwikkeling door heel Nederland. Via dat programma kunnen ontwikkelaars, bouwers, corporaties, gemeenten en andere partijen, mits voldaan wordt aan de voorwaarden, een beroep doen op het expertteam vlottrekken bouwprojecten. Zie voor meer informatie: www.houdheteenvoudig.nl/vlottrekken/.
Aanmelden van projecten

Hoe krijgen we de bouwproductie sneller op gang? Gerichte klantbenadering, meebewegende afspraken, flexibele bestemmingsplannen en weg met financieringsdrempels. Maar hoe doe je dat? Leer van Expertteam ‘Versnellen’ en meld een project aan. BZK en BNL bieden ondernemers, corporaties, gemeenten en burgerinitiatieven als CPO aan om de komende vier jaar 20 projecten per jaar te helpen versnellen.

Aanmelden kan via versnellen@rvo.nl. Meer informatie over de projecten is te krijgen bij Antoinette van Heijningen (info@urbancore.nl) of Ewoud Dekker (ewoud.dekker@rebelgroup.com).

Download hier de rapporten van de afzonderlijke projecten:

Vlottrekken Noord-Nederland

Vlottrekken Noord-Holland (1)

Vlottrekken Noord-Holland (2)

Vlottrekken Midden en Oost Nederland

Vlottrekken Zuid-Holland

Vlottrekken Zuid Nederland