Stedelijke klimaatadaptatie

Klimaatverandering

In 2015 heeft een aantal inspirerende bijeenkomsten plaatsgevonden in Zwolle en Vianen, gericht op innovatie op het gebied van financiering en samenwerking in de watersector. Zowel Zwolle als Vianen hebben potentieel flinke wateropgaven in delen van hun centrum/gemeente. Deze bijeenkomsten zijn georganiseerd door het Watertorenberaad en stoelen op de intentieovereenkomsten die partijen met het ministerie van I&M hebben afgesloten en vormgegeven hebben in een blue deal.

Er is gestart met prjecten in Zwolle en Vianen, dit bood handvatten voor de discussies die plaatsvonden. De dialoog die op beide plaatsen ontstond ging over de uitdagingen rond innovatie op het gebied van ontwerp, samenwerking en financiering rond klimaatadaptatie in de stad. Zoals het hoort bij discussies en werksessies over vernieuwende thema’s en innovatie, was het bij vlagen behoorlijk zoeken naar rode lijnen, thematiek en “haakjes” om de discussie verder te brengen. Hierbij is er veel geleerd – zeker ook als we terugkijken naar wat er verzameld is aan informatie, verslagen en presentaties. Er is een aantal waardevolle lessen te trekken uit de voorbije periode en uit de gezamenlijkheid van de sessies in Zwolle en Vianen. Die lessen vormen een eindpunt van de huidige verkenningen, maar vormen bovenal een beginpunt voor vervolg. Want veel van de lessen zijn “pointers”: richtinggevend denken dat verdieping en actie vergt.

Lees hier meer: 9 lessen rond stedelijke klimaatadaptatie.