Gebied en gemeenschap

Gebied en gemeenschap watertorenberaad

Maatschappelijk gestuurde
gebiedsontwikkeling

Hoe organiseren we grootschalige binnenstedelijke gebiedsontwikkeling zo dat deze optimaal invulling geeft aan de behoeften van een stedelijke samenleving?

Twee boeiende praktijkverkenningen – in Zwolle en Eindhoven – vormen de basis van de zoektocht naar het antwoord. Deze publicatie van het Watertorenberaad bevat een visie die verder gaat dan hoe we dit proces in Nederland normaliter opzetten. Het Watertorenberaad pleit voor een aanpak gebaseerd op wat er nodig is voor integrale stedelijke ontwikkeling.

Maar hoe doe je dat?

Wie heb je daarbij nodig?

Hoe zet je de mensen in plaats van de stenen op de eerste plaats?

We hebben behoefte aan een vorm van stadsontwikkeling die een antwoord geeft op de scheidslijnen die telkens weer opduiken in oude en nieuwe stadsdelen. Scheidslijnen tussen werken en wonen, tussen maatschappelijk geslaagde en kwetsbare mensen, tussen jong en oud. Ook hebben we
antwoorden gezocht op scheidslijnen tussen publieke en private belangen, tussen bebouwd en onbebouwd, tussen de behoefte aan mobiliteit en de vraag naar groen en leefbaarheid.
Onze visie op hoofdlijnen leest u op de eerste pagina’s. Wij vatten die samen als ‘maatschappelijk gestuurde gebiedsontwikkeling’. Het betekent dat we vanaf het prille begin van de herontwikkeling
van een stadsdeel werken vanuit breed maatschappelijk belang.

Essentieel in onze benadering is dat we niet alleen kijken naar de financiële kosten en opbrengsten van investeringen, maar naar de behoefte aan en het effect daarvan op sociaal welzijn, economische ontwikkeling en maatschappelijke aspecten, oftewel: op de ‘brede welvaart’.

Lees hier de publicatie Giebied en gemeenschap – Maatschappelijk gestuurde gebiedsontwikkeling.