KRALINGEN WEST, ROTTERDAM

Kralingen West

Kralingen West is een wijk met de potentie om in de top vijf van woonwijken in Rotterdam te behoren. De ligging is gunstig en de omgeving is in trek.  Zowel Rotterdam als woningcorporatie Woonstad hebben er baat bij van Kralingen West een aantrekkelijkere woonwijk te maken. Woonstad kan dit niet alleen. Het Watertorenberaad heeft in de vorm van een second opinion bekeken welke ontwikkelingen nodig zijn en welke samenwerkingen er gerealiseerd kunnen worden.

KANSEN

Voor Kralingen West hebben wij de volgende kansen geformuleerd:

  • De ontwikkeling van de wijk verbinden met de moderne economie waarin mensen straks hun geld in moeten verdienen: the next economy. Dit zit niet alleen in zakelijke dienstverlening/ICT, maar ook in toepassing van technologie voor maatschappelijke vraagstukken zoals in zorg, veiligheid, voeding & gezondheid. Onderwijs speelt hier een belangrijke rol in én er is een combinatie te maken met beschikbare ruimte in de wijk voor nieuwe initiatieven en bedrijvigheid, juist ook voor niche markten;
  • Verbindingen leggen met de culturele kracht in de wijk. Kralingen West huisvest vele nationaliteiten met eigen ondernemerszin en een warm mediterraan karakter; dit kan een belangrijke aantrekkingskracht vormen in combinatie met ‘gentrification’ waarbij huishoudens ín de wijk wooncarrière kunnen maken en nieuwe midden- en hogere inkomensgroepen de wijk in trekken;
  • De Eigen kracht van inwoners benutten, aanspreken en mobiliseren. Kralingen West combineert al verschillende leefstijlen en is toenemend interessant voor huishoudens uit de zogeheten ‘rode’ en ‘blauwe’ leefstijlen oftewel vitale stedelingen met interesse in gemixte woonmilieus in een eigentijdse stadse omgeving. Zij stellen veel prijs op eigen initiatief en zelfredzaamheid.

POSITIONERING

Deze krachten van de wijk kunnen worden ingezet om de wijk aantrekkelijker te maken. Hiervoor moet de wijk ook een sterke positionering hebben. Onze oplossing: ‘Smart district @Kralingen lab’. De intentie daarbij is van Kralingen West een zogenoemd ‘living lab’ te maken. Een innovatieve wijk waarin innovatiegerichte studenten, onderzoekers, start-ups/zzp-ers vanuit huis, ‘smart district’-believers/moderne hipsters en kosmopolitische stedelingen (inclusief gezinnen) zich thuis voelen. Innovatie betekent in deze context niet alleen technologie, maar ook sociale innovatie en slim leven. Door deze keuze ontstaat er voor Rotterdam een unieke wijk die nieuwe stedelingen aantrekt en huidige vertrekkers vasthoudt en Woonstad kan haar bezit sneller opknappen.

DRIE SPOREN ALS STARTPUNT

Het energie-spoor

Woonstad heeft de kans om op het gebied van energietransitie in deze wijk voorop te lopen. Siemens beveelt aan om contacten te leggen met de netbeheerder en ontwikkelaars/bouwers om gezamenlijke initiatieven te nemen die zowel betrekking hebben op de infrastructuur als de gebouwen (smart grid-smart building). Genoemde voorbeelden zijn het toepassen technologie in de vernieuwing van het netwerk, slimme infrastructuur op straat en in de straat, energievoorziening via toilet of riolering (hydrothermie), slimme sensortechnologie in gebouwen. Nieuwe technologieën worden in rap tempo betaalbaar. De bewoner wordt van consument van energie een producent door bijvoorbeeld het plaatsen van zonnecellen. De energiebeheerder wordt de regisseur. Relevant is om gebieden met een verschillend gebruiksprofiel aan elkaar te koppelen zodat hoog en laag energiegebruik elkaar compenseren.

HET ZORG SPOOR

Technisch is alles mogelijk en in Kralingen is nadrukkelijk vraag naar wonen met nieuwe zorgconcepten.  Moderne concepten passen goed bij  ouderen die eigen regie over hun eigen leven willen blijven voeren ‘Blauwe’ mensen staan open voor toepassing van zorgtechnologie. Mensen in de blauwe wereld zijn directief ingesteld; men houdt de touwtjes graag in handen. Door middel van sensoren en meedenkende apparaten kunnen veel gegevens verzameld worden. In de toekomst blijven de ouderen langer thuis wonen en slimme technologie kan behulpzaam zijn. Zorg op afstand is via een gedistribueerd netwerk mogelijk en controle kan via de eigen mantelzorger of zorgaanbieder. Op maat gemaakte communicatie met de omgeving zorgt dat mensen niet in een isolement geraken maar juist actief bij de samenleving betrokken blijven.  Onderzoek toont aan dat deze betrokkenheid een belangrijke graadmeter is voor gezond –en langer leven.

Op dit vlak is te denken aan diverse experimenten met E-health, toepasbaar voor alle bewoners van de wijk: sensoren die bewegingen en gezondheidstoestand of ‘wellbeing’ meten, monitoren en bijsturen en waarmee men een gezonder leven kan bewerkstellingen.

Cruciaal voor technische innovatie is sociale innovatie  mensen die samen open staan voor het verkennen en toepassen van innovaties, bijvoorbeeld via wijk coöperaties, co- beheer van openbare ruimte tussen gemeente, woningcorporatie en bewoners (inclusief budget) en ontwikkeling van ‘peer-to-peer networks’ in het kader van de ‘deeleconomie’of zelfs (zoals bijvoorbeeld via het Cirkelstad Rotterdam-initiatief) in termen van de ‘circulaire economie’ die stoelt op netwerken voor hergebruik.

 

HET BEDRIJVIGHEIDSSPOOR

De trend is duidelijk en zet door: ook in de toekomst zijn wonen en werken minder en  minder gescheiden. In de wijk Kralingen West zullen veel mensen ook werkzaam zijn thuis als zzp-ers, in de bedrijfsruimtes in de buurt, samen in Smart Working Centres, etc.. Werk en wonen lopen door elkaar. Wat hier ontwikkeld of gemaakt wordt kan elders worden verkocht. De maakindustrie en het vakmanschap hoeft zich niet alleen in het havencomplex  of in Stadshavens af te spelen, maar wijken in de stad bieden perspectief om elkaar juist aan te vullen. Woonstad kan in ‘t Middelpunt ruimte ter beschikking stellen voor nieuwe bedrijvigheid die aansluit bij het profiel van de wijk. In Kralingen West is dus goedkope ruimte voor start-ups beschikbaar. Studenten die afgestudeerd zijn krijgen de kans er een bedrijf te beginnen en willen we zo vasthouden in de wijk.

Voorbeeld: de vorming van een restaurant naast AH waar het overschot van de dag ‘s avonds op het menu staat: we gooien geen voedsel meer weg. Ook de inrichting van stadslandbouw-initiatieven  kan een optie zijn, inclusief bijvoorbeeld vertical farming. Wij willen  een nieuwe impuls geven aan de winkeliers in dit gebied door de introductie van nieuwe vormen van en kansen voor ondernemerschap.

Woonstad kan in samenwerking met ondernemers Smart Working Centres laten ontstaan en Woonstad kan hier een aanjagende functie hebben en kansen bieden.

VERVOLG

Houdt de website in de gaten om te lezen hoe deze gebiedsontwikkeling zich voltrekt.