Klimaatslimme verstedelijking

Klimaat slimme verstedelijking

Aanpak wateroverlast of aanpak hittestress is nog lang geen integraal onderdeel van de ontwikkeling van een gebied. Dit project laat in drie steden zien hoe het wel kan: van oplossingen naar samenwerking tot contractering.

Er is driedimensionaal naar klimaatadaptatie, met name wateroverlast en hittestress gekeken op het niveau van het gebied, de gebouwen en de openbare ruimte.

Het onderzoek vond plaats in het kader van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie en  is opgezet/uitgevoerd door: gemeenten Rotterdam, Tilburg, Zwolle, provincie Noord-Brabant, Staatsbosbeheer, Heijmans, Hogeschool van Amsterdam (HVA) en Watertorenberaad.